Status: Trwająca

Czas serwera: 21.09.2023 16:34

Karta zamówienia #PTK/2023/17
Termodezinfektor vrátane pozáručného servisu

Informacje

ID zamówienia
41655
Nazwa zamówienia
Termodezinfektor vrátane pozáručného servisu
Numer zamówienia
PTK/2023/17
Rodzaj procedury
Prípravné trhové konzultácie
Tryb zamówienia publicznego
Prípravné trhové konzultácie
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Główny CPV
33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
NUTS
SK042 - Košický kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Bližšie informácie sú uvedené v dokumente s názvom "Oznámenie o prípravnej trhovej konzultácií" a v ďalších prílohách.

Komentarz

1. V prípade záujmu o účasť v PTK, predkladajte ponuky prostredníctvom okna "Ponuky a žiadosti" v sw. JOSEPHINE.
2. V prípade záujmu o poskytnutie informácií vymenených v súvislosti s účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej PTK, kontaktujte verejného obstarávateľa prostredníctvom komunikačného rozhrania v sw. JOSEPHINE. Zároveň sú tieto informácie k dispozícií na stiahnutie v okne "Prehľad" v sw. JOSEPHINE.
3. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, uchádzačom alebo hospodárskym subjektom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej PTK, aby v danej PTK zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky).

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
29.05.2023 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adres
Ondavská 8
Košice
04011, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Juraj Barbarič
jbarbaric@vusch.sk
+421 557891628

Dokumenty