Status: Zakończona

Czas serwera: 27.09.2023 18:37

Karta zamówienia #2023_3
Podpora automatizace a digitalizace podniku NEPRO stavební a.s. – Nepropoint, kybernetická bezpečnost“

Informacje

ID zamówienia
41662
Nazwa zamówienia
Podpora automatizace a digitalizace podniku NEPRO stavební a.s. – Nepropoint, kybernetická bezpečnost“
Numer zamówienia
2023_3
Numer ogłoszenia BZP
Z2023-020664
Numer ogłoszenia EU
2023/S 096-300215
Rodzaj procedury
Nadlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Otevřené řízení
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Podpora automatizace a digitalizace podniku NEPRO stavební a.s. – Nepropoint, kybernetická bezpečnost“

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace webové aplikace Nepropoint 3 pro interní potřeby firmy NEPRO stavební a.s. a zajištění kybernetické bezpečnosti. Aplikace Nepropoint 3 musí splňovat technické a funkční požadavky uvedené níže. Kybernetická bezpečnost se skládá z Analýzy KYBEZ dle „Minimálního bezpečnostního standardu“, verze 1.0, vydaného NUKIBem v roce 2020, tvorbu bezpečnostní strategie společnosti, tvorbu bezpečnostní dokumentace a podporu při plnění bezpečnostní strategie. Součástí dodávky webové aplikace je popis zajištění běhového prostředí pro aplikaci v Microsoft Azure v souladu s bezpečnostní strategií.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
19.06.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
NEPRO stavební a.s.
Adres
Ve žlíbku 1621/104
Praha 9
193000, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Sandra Fialová
fialova@dpurevit.cz
+420 776866010
Link do profilu zamawiającego
http://neprostavebni.profilzadavatele.cz/

Dokumenty