Status: Trwająca

Czas serwera: 04.06.2023 10:11

Karta zamówienia #MT.481.11.2023
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WEWNĄTRZ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, MIESZKALNO - USŁUGOWYCH ORAZ NA TERENACH ZEWNĘTRZNYCH I PLACACH ZABAW ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W OLEŚNICY PRZEZ OKRES OD DNIA 15.06.2023 do 30.06.2024r.

Informacje

ID zamówienia
41890
Nazwa zamówienia
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WEWNĄTRZ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, MIESZKALNO - USŁUGOWYCH ORAZ NA TERENACH ZEWNĘTRZNYCH I PLACACH ZABAW ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W OLEŚNICY PRZEZ OKRES OD DNIA 15.06.2023 do 30.06.2024r.
Numer zamówienia
MT.481.11.2023
Numer ogłoszenia BZP
2023/BZP 00234642
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
77314100-5 - Usługi w zakresie trawników
Uzupełniające CPV
90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
90620000-9 - Usługi odśnieżania
90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń
90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodna z dokumentem SWZ.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
07.06.2023 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
07.06.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy
Adres
Wojska Polskiego 13
Oleśnica
56-400, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Agnieszka Kłak
przetargi@zbk.olesnica.pl
+48 713980929
Link do profilu zamawiającego
http://www.bip.zbk.olesnica.pl/

Dokumenty