Status: Trwająca

Czas serwera: 04.06.2023 09:08

Karta zamówienia #41904
Pivovarská technológia

Informacje

ID zamówienia
41904
Nazwa zamówienia
Pivovarská technológia
Numer zamówienia
41904
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
478 245,33 EUR
Główny CPV
42213000-2 - Maszyny używane do produkcji napojów alkoholowych lub owocowych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je výroba a dodanie technológie pivovaru vrátane montáže v zmysle uvedeného technického riešenia, výrobných a prevádzkových parametrov.
Výrobná technológia slúži na výrobu pivných (fermentovaných) nápojov. Ide o zostavu funkčných zariadení a nevyhnutnej technickej infraštruktúry.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
09.06.2023 14:00:00
Planowane otwarcie ofert
12.06.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Sandorf s.r.o.
Adres
Prievaly 79
Prievaly
90634, Republika Słowacka

Dokumenty