Status: Trwająca

Czas serwera: 02.03.2024 17:36

Karta DSZ #SE-VO2-2023/004781
Magnetické, korkové tabule, kliprámy, panely, školské tabule, informačné panely a insígnie DNS

Informacje

ID zamówienia
41944
Nazwa zamówienia
Magnetické, korkové tabule, kliprámy, panely, školské tabule, informačné panely a insígnie DNS
Numer zamówienia
SE-VO2-2023/004781
Numer ogłoszenia BZP
36623 - MUT, 223/2023, 14.11.2023
Numer ogłoszenia EU
2023-OJS218-688371, 218/2023,  2023-11-13
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
830 402,57 EUR
Główny CPV
30192170-3 - Tablice ogłoszeń
Uzupełniające CPV
30195900-1 - Tablice do pisania i tablice magnetyczne
44423450-0 - Tabliczki firmowe
30195000-2 - Tablice
39561133-3 - Odznaczenia
35261000-1 - Panele informacyjne
31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodávku magnetických, korkových tabúľ, kliprámov, panelov, školských tabúľ, informačných panelov a insígnií.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
13.12.2023 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
13.12.2023 10:30:00
Doba trvania DNS
18.12.2027 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Zuzana Majerská
zuzana.majerska@minv.sk
+421 250944567

Dokumenty