Status: Trwająca

Czas serwera: 26.02.2024 11:29

Karta zamówienia #040/39/22-002
Kontrastné látky

To zamówienie jest częścią DSZ #040/39/22 Kontrastné látky

Informacje

ID zamówienia
42265
Nazwa zamówienia
Kontrastné látky
Numer zamówienia
040/39/22-002
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
130 836,8060 EUR
Główny CPV
33696800-3 - Nośniki kontrastu rentgenowskiego
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
26.06.2023 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
26.06.2023 11:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Adres
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Anna Kasmanová
uvo@fnspza.sk
+421 415110193

Dokumenty

Kontrasné látky časť č. 1

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
10 429,3000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33696800-3 - Nośniki kontrastu rentgenowskiego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Kontrastné látky časť č. 2

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
28 864,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33696800-3 - Nośniki kontrastu rentgenowskiego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Kontrastné látky časť č. 3

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
31 543,5060 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33696800-3 - Nośniki kontrastu rentgenowskiego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Kontrastné látky časť č. 4

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
60 000,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33696800-3 - Nośniki kontrastu rentgenowskiego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy