Status: Trwająca

Czas serwera: 24.05.2024 02:54

Karta zamówienia #040/33/22-002
Liečivá pre nervový systém , Liečivá pre dermatológiu

Informacje

ID zamówienia
42267
Nazwa zamówienia
Liečivá pre nervový systém , Liečivá pre dermatológiu
Numer zamówienia
040/33/22-002
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
68 077,3500 EUR
Główny CPV
33661000-1 - Produkty lecznicze dla układu nerwowego
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
21.06.2023 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
21.06.2023 11:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Adres
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Anna Kasmanová
uvo@fnspza.sk
+421 415110193

Dokumenty

Liečivá pr nervový systém časť č. 1

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
59 284,9000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33661000-1 - Produkty lecznicze dla układu nerwowego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Liečivá pre nervový systém č.2

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
4 041,2000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33661000-1 - Produkty lecznicze dla układu nerwowego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Liečivá pre dermatológiu č.3

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
4 751,2500 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33661000-1 - Produkty lecznicze dla układu nerwowego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy