Status: Trwająca

Czas serwera: 12.04.2024 23:48

Karta DSZ #16/2023
Nákup vozidiel do 3,5 t pre potreby VVS a.s.

Informacje

ID zamówienia
42375
Nazwa zamówienia
Nákup vozidiel do 3,5 t pre potreby VVS a.s.
Numer zamówienia
16/2023
Numer ogłoszenia BZP
č. 117/2023 - 15.06.2023, 20473 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2023/S 113-354739
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
34100000-8 - Pojazdy silnikowe
Uzupełniające CPV
34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
34120000-4 - Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób
34130000-7 - Pojazdy silnikowe do transportu towarów
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Dynamický nákupný systém (ďalej aj ako DNS) je elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu. V tejto fáze obstarávateľ vyhlasuje zákazku primeraným aplikovaním postupu užšej súťaže, ktorej výsledkom je zriadenie DNS a zaradenie do nej záujemcov, ktorí preukážu splnenie podmienok účasti, tzv. kvalifikačných predpokladov, stanovených obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, t. j. vytvorí databázu kvalifikovaných záujemcov. Ide však o otvorenú kontraktačnú platformu, kde sa môžu kvalifikovať nové hospodárske subjekty v podstate kedykoľvek počas celej doby trvania DNS.

Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t. j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy.

Hospodárske subjekty, ktoré majú záujem dodávať motorové vozidlá podľa požiadaviek verejného obstarávateľa môžu zaslať žiadosť o zaradenie do DNS prostredníctvom systému JOSEPHINE. Do DNS bude zaradený každý záujemca, ktorý požiadal o zaradenie a preukázal splnenie podmienok účasti. Počet záujemcov nie je obmedzený.

Predmetom zákaziek vyhlasovaných v zriadenom DNS bude dodanie osobných motorových vozidiel do 3,5 ton na účely presunu zamestnancov obstarávateľa, presun tovaru vo vlastníctve obstarávateľa a ostatných prevádzkových potrieb obstarávateľa. Konkrétne môže ísť o nákupy vozidiel typu bežného osobného motorového vozidla, SUV, SUV pick-up so 4x4 pohonom, osobného vozidla so 4x4 pohonom, vozidla na reprezentatívne účely, malého skriňového nákladného vozidla, malého nákladného vozidla sklápacieho, elektromobilu, valník do 3,5 ton, a pod.
Konkrétny popis osobných motorových vozidiel bude súčasťou konkrétnej zákazky vyhlasovanej v zriadenom DNS.
Obstarávateľ pri nákupe vozidiel môže vyžadovať všetky dostupné typy pohonov: plynový pohon, benzínový, naftový, elektrický (elektromobily), hybridný, plug-in hybridy (tak, aby bol minimálny počet ekologických vozidiel z celkového počtu plánovaných vozidiel v zmysle legislatívy dodržaný).

Predpokladaná hodnota dynamického nákupného systému je daná celkovým počtom 223 vozidiel, ktoré obstarávateľ predpokladá, že v zriadenom dynamickom nákupnom systéme nakúpi.

Komentarz

Doba trvania DNS je od jeho zriadenia do uplynutia 72 mesiacov (6 rokov).

Terminy

Základná lehota na predkladanie žiadostí
10.07.2023 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
10.07.2023 10:05:00
Lehota na predkladanie žiadostí počas trvania DNS
19.07.2029 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adres
Komenského 50
Košice
042 48, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Júlia Krúpová
julia.krupova@vodarne.eu
+55 7924663

Dokumenty

Oferty