Status: Trwająca

Czas serwera: 24.10.2021 14:06

Karta zamówienia #OB19SNC42
Rekonštrukcia kancelárskych priestorov pre útvar verejnej zelene, údržby a čistoty mesta.

Informacje

ID zamówienia
4302
Nazwa zamówienia
Rekonštrukcia kancelárskych priestorov pre útvar verejnej zelene, údržby a čistoty mesta.
Numer zamówienia
OB19SNC42
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
41 667,00 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0108 - Okres Senec
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácii diela „MÚ Senec – Rekonštrukcia budovy pre technické služby“. Rekonštrukcia budovy pre technické služby a kotolne v rozsahu bližšie špecifikovanom v prílohe č. 1. Ide najmä o práce typu: zmena dispozície objektu – vybudovanie sádrokartónovej priečky, zamurovanie otvorov okien a dverí, stierkovanie stien, oprava starej omietky, ale tiež kompletná inštalácia zdravotechniky a kúrenia.

Odporúčame obhliadku objektu. V prípade záujmu o prehliadku objektu prosíme kontaktovať pána Škrípa na tel. čísle 0904 286 245.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
23.07.2019 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
23.07.2019 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Senec
Adres
Mierové námestie 8 8
Senec
90301, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Marek Halmo
senec.halmo@proebiz.com
+421 949581914
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4150

Dokumenty