Status: Trwająca

Czas serwera: 14.10.2019 01:03

Karta zamówienia #VS2019
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy v obci Vyšná Slaná

Informacje

ID zamówienia
4305
Nazwa zamówienia
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy v obci Vyšná Slaná
Numer zamówienia
VS2019
Numer ogłoszenia BZP
16892 - WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
339 578,46 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy v obci Vyšná Slaná. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
02.08.2019 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
02.08.2019 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Obec Vyšná Slaná
Adres
Vyšná Slaná 29
Vyšná Slaná
049 26, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ivana Ichnatoliová
info@ippc.sk
+421 907573271
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6075

Dokumenty