Status: Trwająca

Czas serwera: 02.03.2024 19:04

Karta zamówienia #Nr sprawy 10/2023
„ Dostawa flokulantów na Oczyszczalnię Ścieków w Polkowicach . ”

Informacje

ID zamówienia
43126
Nazwa zamówienia
„ Dostawa flokulantów na Oczyszczalnię Ścieków w Polkowicach . ”
Numer zamówienia
Nr sprawy 10/2023
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
24958200-6 - Środki kłaczkujące
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodna z SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
05.07.2023 09:30:00
Planowane otwarcie ofert
05.07.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach
Adres
Dąbrowskiego 2
Polkowice
59-100, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Wioletta Czekajło
w.czekajlo@pgm-polkowice.com.pl
+48 768462911
Link do profilu zamawiającego
http://www.bip.pgm-polkowice.com.pl/

Dokumenty