Status: Trwająca

Czas serwera: 24.05.2024 05:17

Karta zamówienia #SS.271.23.2023.ZP
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - obiekty z fotowoltaiką

Informacje

ID zamówienia
43534
Nazwa zamówienia
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej - obiekty z fotowoltaiką
Numer zamówienia
SS.271.23.2023.ZP
Numer ogłoszenia EU
2023/S 132-421785
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
NUTS
PL1 - CENTRALNY
Specyfikacja warunków zamówienia

jak SWZ

Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
08.08.2023 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
08.08.2023 12:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Barcin
Adres
Artylerzystów 9
Barcin
88-190, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Szymon Kozłowski
zp@barcin.pl
+48 523834155

Dokumenty

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej – dostawa wraz z usługą dystrybucji – do 7 obiektów z instalacją fotowoltaiczną w okresie: od 01.10.2023 r. do 31.12.2024

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej – dostawa wraz z usługą dystrybucji – do 7 obiektów z instalacją fotowoltaiczną w okresie: od 01.01.2025r. do 31.12.2025r.

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy