Status: Anulowana

Czas serwera: 19.01.2020 19:31

Karta zamówienia #EPÚ/A/2019/689
Dezinfekčné prostriedky

Informacje

ID zamówienia
4354
Nazwa zamówienia
Dezinfekčné prostriedky
Numer zamówienia
EPÚ/A/2019/689
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
24455000-8 - Środki odkażające
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom zadávanej zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok dezinfekčných prostriedkov vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru do skladových priestorov podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 Výzvy.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
24.07.2019 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adres
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty