Status: Zakończona

Czas serwera: 22.02.2024 12:43

Karta zamówienia #DNS NL 1/2022-003
Električková trať - Vajnorská radiála; Modernizácia trakčných rozvodov DPB – meniarne Februárka + Trnávka _02_2023

Wiadomości