Status: Trwająca

Czas serwera: 22.04.2024 06:18

Karta zamówienia #ZP.042.7.2023
„Modernizacja kortów tenisowych w Teresinie” – I etap

Informacje

ID zamówienia
43846
Nazwa zamówienia
„Modernizacja kortów tenisowych w Teresinie” – I etap
Numer zamówienia
ZP.042.7.2023
Numer ogłoszenia BZP
2023/BZP 00308724/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.2
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Uzupełniające CPV
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Specyfikacja warunków zamówienia zgodna z dokumentem SWZ.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
31.07.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
31.07.2023 10:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Teresin
Adres
Zielona 20
Teresin
96-515, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Anna Góralczyk
zam.publiczne@teresin.pl
+48 468642539

Dokumenty