Status: Trwająca

Czas serwera: 29.11.2023 10:00

Karta zamówienia #040/54/2022-002
Liečivá tráviacej sústavy

To zamówienie jest częścią DSZ #040/54/2022 Liečivá tráviacej sústavy

Informacje

ID zamówienia
43953
Nazwa zamówienia
Liečivá tráviacej sústavy
Numer zamówienia
040/54/2022-002
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
760 491,1000 EUR
Główny CPV
33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
08.08.2023 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
08.08.2023 09:10:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Adres
Vojtecha Spanyola 1740/43
Žilina
01207, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Anna Kasmanová
uvo@fnspza.sk
+421 415110193

Dokumenty

I.časť: Liečivá pre poruchy súvisiace s kyselinou

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
46 718,4500 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

ČASŤ II Antidiaroiká, črevné protizápalové/protiinfekčné činidlá časť č. 1

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
64 401,8800 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

ČASŤ III Antidiaroiká, črevné protizápalové/protiinfekčné činidlá časť č. 2

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
10 350,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

ČASŤ IV Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu Časť 1

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
31 678,6500 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

ČASŤ V Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu Časť 2

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
6 208,1400 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

ČASŤ V I Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu Časť 3

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
32 904,8500 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

ČASŤ V I I Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu Časť 4

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 828,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

VIII.časť: Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu časť č. 5

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
637,0000 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

ČASŤ IX Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu Časť 6

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
190 233,9100 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

ČASŤ X Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu Časť 7

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
374 530,2200 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33610000-9 - Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy