Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 15:34

Karta zamówienia #43971
Zníženie energetickej náročnosti mäsovýroby: AGRO IPEĽ spol. s r.o.“ - fotovoltika

Informacje

ID zamówienia
43971
Nazwa zamówienia
Zníženie energetickej náročnosti mäsovýroby: AGRO IPEĽ spol. s r.o.“ - fotovoltika
Numer zamówienia
43971
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je obstaranie fotovoltických panelov s príslušenstvom do mäsovýroby

Komentarz

Parametre, technické požiadavky a rozsah zákazky sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy – Cenová ponuka.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
25.07.2023 14:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
AGRO-IPEĽ spol. s r. o.
Adres
Holiša 207
Holiša
98557, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Milan Mrva
agroipel@gmail.com
+421 905666281

Dokumenty