Status: Trwająca

Czas serwera: 28.11.2023 14:48

Karta zamówienia #ZG.7603.5.2023
Usługa usunięcia zinwentaryzowanych drzew niebezpiecznych na terenie Leśnictw Trzebina, Pokrzywna, Wilemowice oraz Kubice

Informacje

ID zamówienia
44081
Nazwa zamówienia
Usługa usunięcia zinwentaryzowanych drzew niebezpiecznych na terenie Leśnictw Trzebina, Pokrzywna, Wilemowice oraz Kubice
Numer zamówienia
ZG.7603.5.2023
Rodzaj procedury
Próg zamówień do 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Zamówienie do 130 000 zł
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
77211400-6 - Usługi wycinania drzew
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zapytanie ofertowe na stronie ogłoszenia w JOSEPHINE

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Usługa usunięcia zinwentaryzowanych drzew niebezpiecznych na terenie Leśnictw Trzebina, Pokrzywna, Wilemowice oraz Kubice
28.07.2023 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
28.07.2023 12:05:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Prudnik
Adres
Dąbrowskiego 34
Prudnik
48-200, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Michała Koniarski
michal.koniarski@katowice.lasy.gov.pl
+48 533145552
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/editor-mode/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_prudnik/zamowienia_publiczne/

Dokumenty