Status: Trwająca

Czas serwera: 17.06.2024 05:52

Karta zamówienia #DNS NL 9/2022-006
Náhradné diely OTOKAR_OTO_02_2023

Informacje

ID zamówienia
44298
Nazwa zamówienia
Náhradné diely OTOKAR_OTO_02_2023
Numer zamówienia
DNS NL 9/2022-006
Numer ogłoszenia BZP
28787 -MUT
Numer ogłoszenia EU
2022/S 108-306202
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
606 786,49 EUR
Główny CPV
34913000-0 - Różne części zapasowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie náhradných dielov OTOKAR. Bližšia špecifikácia je uvedená v technickej špecifikácii.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
14.08.2023 08:00:00
Planowane otwarcie ofert
14.08.2023 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty