Status: Trwająca

Czas serwera: 22.04.2024 04:37

Karta zamówienia #BZP.271.27.2023
„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrychów” w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie”

Informacje

ID zamówienia
44344
Nazwa zamówienia
„Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Andrychów” w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Andrychowie”
Numer zamówienia
BZP.271.27.2023
Numer ogłoszenia BZP
2023/BZP 00330829
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodnie z SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert i dokumentów
16.08.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
16.08.2023 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Andrychów
Adres
Rynek 15
Andrychów
34-120, Rzeczpospolita Polska
Link do profilu zamawiającego
https://bip.malopolska.pl/umandrychow/Article/id,230418.html

Dokumenty