Status: Trwająca

Czas serwera: 02.03.2024 18:56

Karta DSZ #DNS NL 5/2023
Brúsenie hlavy koľajníc a odstránenie povrchových vád

Informacje

ID zamówienia
44931
Nazwa zamówienia
Brúsenie hlavy koľajníc a odstránenie povrchových vád
Numer zamówienia
DNS NL 5/2023
Numer ogłoszenia BZP
27722-MUP
Numer ogłoszenia EU
2023/S 155-496990
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
1 075 200,00 EUR
Główny CPV
45234121-0 - Roboty w zakresie kolei tramwajowej
Uzupełniające CPV
34941300-8 - Tory tramwajowe
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek brúsenia hláv koľajníc otvoreného ako aj zatvoreného koľajového zvršku, odstránenie povrchovej vlnkovitosti a miestnych porúch na hlave koľajníc ( tvaru NT1, NT3, Ri 60/R2, 49 E1) za účelom zabezpečenia bezpečnosti, prevádzkovej rýchlosti električiek, technického stavu koľajového zvršku a električiek a zníženie hlučnosti v predpokladanom celkovom objeme prác (70000m koľaje).

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
11.09.2023 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
11.09.2023 09:15:00
Lehota na predkladanie žiadostí
11.09.2027 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty

Oferty