Status: Trwająca

Czas serwera: 22.09.2023 23:47

Karta zamówienia #5/2023
Výmena MaR pre klimatizáciu a vzduchotechniku NTC

Informacje

ID zamówienia
45215
Nazwa zamówienia
Výmena MaR pre klimatizáciu a vzduchotechniku NTC
Numer zamówienia
5/2023
Rodzaj procedury
Verejná obchodná súťaž
Tryb zamówienia publicznego
Verejná obchodná súťaž
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Uzupełniające CPV
50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących
50700000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie nového riadenia MaR pre vzduchotechniku, zdroj tepla a zdroj chladu NTC vrátane programového vybavenia pre centrálny dispečing pre MaR, migrácia ústredne EPS Siemens CI1145 a zabezpečenie ich servisnej podpory

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
25.08.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
25.08.2023 10:01:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Národné tenisové centrum, a.s.
Adres
Príkopová 6
Bratislava
831 03, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Jakub Hošo
jakub.hoso@tatratender.sk
+421 911774813

Dokumenty