Status: Trwająca

Czas serwera: 28.09.2023 09:17

Karta zamówienia #6/2023
Ochranné pokrytie tenisových povrchov v centrálnej hale Národného tenisového centra

Informacje

ID zamówienia
45966
Nazwa zamówienia
Ochranné pokrytie tenisových povrchov v centrálnej hale Národného tenisového centra
Numer zamówienia
6/2023
Rodzaj procedury
Verejná obchodná súťaž
Tryb zamówienia publicznego
Verejná obchodná súťaž
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45236112-8 - Wyrównywanie nawierzchni kortów tenisowych
Uzupełniające CPV
30194900-4 - Pokrycia ochronne na powierzchnie robocze
45432110-8 - Kładzenie podłóg
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie nového ochranného pokrytia tenisových povrchov v centrálnej hale Národného tenisového centra (ďalej len „Predmet zákazky“).
Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 – Podrobná špecifikácia predmetu plnenia.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
08.09.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
08.09.2023 10:01:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Národné tenisové centrum, a.s.
Adres
Príkopová 6
Bratislava
831 03, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Jakub Hošo
jakub.hoso@tatratender.sk
+421 911774813

Dokumenty