Status: Trwająca

Czas serwera: 24.02.2024 23:19

Karta DSZ #EDRI/2/2023
Postępowanie prowadzone w celu ustanowienia DSZ oraz zakwalifikowania Wykonawców do otrzymania w ramach DSZ zamówień na prace projektowo-budowlane na potrzeby budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach

Informacje

ID zamówienia
46035
Nazwa zamówienia
Postępowanie prowadzone w celu ustanowienia DSZ oraz zakwalifikowania Wykonawców do otrzymania w ramach DSZ zamówień na prace projektowo-budowlane na potrzeby budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach
Numer zamówienia
EDRI/2/2023
Rodzaj procedury
DSZ
Tryb zamówienia publicznego
Dynamiczny System Zakupów
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane, Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
60 000 000,00 PLN
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
51100000-3 - Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych
71300000-1 - Usługi inżynieryjne
71500000-3 - Usługi związane z budownictwem
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Przedmiotem postępowania jest ustanowienie Dynamicznego Systemu Zakupowego (DSZ) dla udzielania Zamówień Realizacyjnych na prace projektowo-budowlane w związku z budową stacji ładowania pojazdów elektrycznych we wskazanych przez Zamawiającego lokalizacjach oraz określenie warunków dotyczących dopuszczenia danego Wykonawcy do DSZ. Pełna specyfikacja warunków postępowania określona jest w dokumentacji postępowania.

Terminy

Termin składania wniosków
27.10.2023 12:00:00
Termin składania Wniosków
28.02.2024 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
EDRI (E.ON Drive Infrastructure) Poland Sp.z o.o.
Adres
Grzybowska 2/29
Warszawa
00-131, Rzeczpospolita Polska

Dokumenty