Status: Trwająca

Czas serwera: 23.04.2024 20:07

Karta DSZ #DNS NL 8/2023
Úprava geometrickej polohy koľaje

Informacje

ID zamówienia
46183
Nazwa zamówienia
Úprava geometrickej polohy koľaje
Numer zamówienia
DNS NL 8/2023
Numer ogłoszenia BZP
29471-MUP
Numer ogłoszenia EU
2023/S 165-520459
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
400 000,00 EUR
Główny CPV
45234121-0 - Roboty w zakresie kolei tramwajowej
Uzupełniające CPV
34941300-8 - Tory tramwajowe
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktoré bude slúžiť na zadávanie zákaziek úprav geometrickej polohy otvoreného koľajového zvršku podbitím automatickou strojnou podbíjačkou koľajníc s grafickým výstupom po úprave koľají.
Dodávateľ zabezpečí úpravu polohy koľajových pásov otvoreného koľajového zvršku tvoreného zo žliabkových koľajníc tvaru NT1, NT3, Ri 60, ako aj hlavových koľajníc tipu 49 E1 upevnených na drevených, resp. betónových podvaloch s rozchodom 1000 mm.
Práce vykoná na základe technickej projektovej dokumentácie a pokynov objednávateľa s doložením výstupného protokolu s grafickým výstupom podbíjacieho stroja pred a po podbití definujúcim aktuálnu polohu na konkrétnom mieste upravovanej trate s dodržaním platných predpisov pre geometrickú polohu koľaje s toleranciou do 3 mm pre vzájomnú polohu koľajnicových pásov.
Dodávateľ zabezpečí na vlastné náklady prepravu zariadení na pracovisko v rámci siete električkových tratí, kontrolu ako aj dodržiavanie bezpečnosti pri práci.
Práce budú vykonávané podľa pokynov objednávateľa a v čase výluk električkovej dopravy.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
26.09.2023 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
26.09.2023 10:15:00
Lehota na predkladanie žiadostí
26.09.2027 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty