Status: Trwająca

Czas serwera: 28.09.2023 09:37

Karta DSZ #NL DNS 9/2023
DNS_Opravy autobusov po mimoriadnych udalostiach

Informacje

ID zamówienia
46410
Nazwa zamówienia
DNS_Opravy autobusov po mimoriadnych udalostiach
Numer zamówienia
NL DNS 9/2023
Numer ogłoszenia BZP
31096 - MUS
Numer ogłoszenia EU
2023/S 176-552958
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
400 000,00 EUR
Główny CPV
34121100-2 - Autobusy transportu publicznego
Uzupełniające CPV
50112110-7 - Usługi w zakresie napraw karoserii pojazdów / IA23-5 - Przegląd i naprawa
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na opravy autobusov Irisbus Citelis 12m, Iveco Rošero First, Iveco Urbanway 10,5 m, Iveco Urbanway 12m, SOR BN 9,5, SOR BN 10,5, SOR NB 12, SOR NB 18, SOR NS 12, SOR NS 12 Electric, Otokar Kent C 18,75, Solaris Urbino 10, Solaris Urbino 8,6, Solaris New Urbino 18, Solaris Urbino 12 Hydrogen, Mercedes – Benz CapaCity, SOR C 10,5, Solaris Urbino 15 CNG, SOR EBN 8, Iveco Daily po dopravných nehodách - mimoriadnych udalostiach. Súčasťou každej zadanej zákazky v systéme je: obhliadka, diagnostika poškodenia a cenový návrh opravy, vykonanie opravy - vrátane dodania nových náhradných dielov, demontáže a montáže súčastí podliehajúcich oprave, kontrola a preskúšanie opravovaných súčastí, doprava – odvoz a dovoz autobusu do a z opravy. Sprievodná dokumentácia k oprave – technologické postupy, dokumentácia k vyhotoveným zvarom a protokoly o skúškach.
Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých,
nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych
zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v
každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Služby budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb
obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri
plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
11.10.2023 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
11.10.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Tatiana Elanová
elanova.tatiana@dpb.sk
+421 259501529

Dokumenty