Status: Trwająca

Czas serwera: 12.04.2024 23:52

Karta zamówienia #IB.271.8.2023
,, Wymiana niskosprawnego źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Budziskach”

Informacje

ID zamówienia
46532
Nazwa zamówienia
,, Wymiana niskosprawnego źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Budziskach”
Numer zamówienia
IB.271.8.2023
Numer ogłoszenia BZP
2023/BZP 00384302/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
Uzupełniające CPV
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Dostępna pod adresem platformy: https://josephine.proebiz.com

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
21.09.2023 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
21.09.2023 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Kuźnia Raciborska
Adres
ul. Słowackiego 4
Kuźnia Raciborska
47-420, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Sabina Zielińska
sabina.zielinska@umkuznia.pl
+48 324191224
Link do profilu zamawiającego
https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/18973327

Dokumenty