Status: Trwająca

Czas serwera: 24.02.2024 22:34

Karta DSZ #SE-VO2-2023/004735
Výbušniny_DNS

Informacje

ID zamówienia
46917
Nazwa zamówienia
Výbušniny_DNS
Numer zamówienia
SE-VO2-2023/004735
Numer ogłoszenia EU
2023/S 194-605553 zo dňa 09.10.2023
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 500 000,00 EUR
Główny CPV
24600000-0 - Materiały wybuchowe
Uzupełniające CPV
24610000-3 - Gotowe materiały wybuchowe
24611000-0 - Proszki pędne
24612000-7 - Różne materiały wybuchowe
24612200-9 - TNT
24613000-4 - Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas deszczu lub mgły i wyroby pirotechniczne
24615000-8 - Lonty, spłonki, zapalniki i detonatory elektryczne
35331100-4 - Pociski
35331300-3 - Granaty
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (DNS) je dodávka výbušnín a iného obdobného tovaru v súvislosti s činnosťami útvarov MV SR, ktoré sú bežne dostupné na trhu a najmä v rozsahu skupín 246 a 353, ako aj poskytnutia súvisiacich služieb akými sú dodanie tovaru na určené miesto, vrátane jeho vyloženia, atď. Verejný obstarávateľ podľa potreby použije aj iný konkrétny CPV kód z uvedených skupín alebo inej skupiny podľa CPV na zaradenie tovarov. Predmetom výziev v zriadenom dynamickom nákupnom systéme budú tovary, na ktoré sa vzťahuje potreba disponovania platným povolením na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v zmysle Zákona NR SR č. 392/2011 Z.z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
06.11.2023 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
06.11.2023 09:30:00
Doba trvania DNS
14.11.2027 10:50:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adres
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ľuboš Hláčik
lubos.hlacik@minv.sk
+421 961605439

Dokumenty