Status: Zakończona

Czas serwera: 18.06.2024 02:10

Karta zamówienia #09/2023/HK/prieskum
Zriadenie a prevádzkovanie služby na hromadné odosielanie SMS (PHZ)

Wiadomości