Status: Zakończona

Czas serwera: 28.09.2023 10:07

Karta zamówienia #47106
Rozmetadlá priemyselných hnojív 2 ks

Informacje

ID zamówienia
47106
Nazwa zamówienia
Rozmetadlá priemyselných hnojív 2 ks
Numer zamówienia
47106
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na:
- Rozmetadlo priemyselných hnojív (2 kusy)
podľa požiadaviek uvedených v prílohe - Špecifikácia a technické požiadavky, ktorú uchádzač vyplní a priloží k ponuke. Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. Cenu je potrebné uvádzať v EUR bez DPH.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
25.09.2023 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Poľnohospodárske družstvo Senica
Adres
Čáčovská cesta 5234/198
Senica
90501, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Peter Španka
peter.spanka@pdsenica.eu
+421 911921511

Dokumenty