Status: Trwająca

Czas serwera: 23.09.2023 00:21

Karta zamówienia #47108
Ťahaný zberač

Informacje

ID zamówienia
47108
Nazwa zamówienia
Ťahaný zberač
Numer zamówienia
47108
Rodzaj procedury
Prieskum trhu
Tryb zamówienia publicznego
Prieskum trhu
Rodzaj zamówienia
Dostawy
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na dodanie 1 ks ťahaného zberača v súlade s požiadavkami uvedenými v Špecifikácii, ktorú uchádzač vyplní a priloží k ponuke. Uchádzač predložením cenovej ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Komentarz

Cenu je potrebné uvádzať v eur bez DPH.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
25.09.2023 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Poľnohospodárske družstvo Svodín
Adres
Malá škovránková 1171/4
Svodín
94354, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Peter Volter
predseda@pdsvodin.sk
+421 905487667

Dokumenty