Status: Trwająca

Czas serwera: 28.09.2023 09:24

Karta zamówienia #23/1/3/32
Upgrade programu TEPLOMER - č. 23/1/3/32

Informacje

ID zamówienia
47111
Nazwa zamówienia
Upgrade programu TEPLOMER - č. 23/1/3/32
Numer zamówienia
23/1/3/32
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
13 900,00 EUR
Główny CPV
72700000-7 - Usługi w zakresie sieci komputerowej
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom obstarávania je upgrade programu Teplomer na verziu 24, vrátane funkcionality na odhalenie únikov TÚV.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
22.09.2023 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
Adres
Komenského 7
Košice
040 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Peter Hančár
sutaz@teho.sk
+421 905553046

Dokumenty