Status: Zakończona

Czas serwera: 03.07.2020 18:31

Karta zamówienia #OA19SNC65
Dodanie stravných lístkov (pre ZUŠ a ZŠ Mlynská)

Informacje

ID zamówienia
4735
Nazwa zamówienia
Dodanie stravných lístkov (pre ZUŠ a ZŠ Mlynská)
Numer zamówienia
OA19SNC65
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
36 288,00 EUR
Główny CPV
30199770-8 - Talony na posiłki
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK0108 - Okres Senec
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Dodanie stravných lístkov pre ZUŠ a ZŠ Mlynská na obdobie 4 mesiace (09/2019 - 12/2019) v celkovom predpokladom počte 9072 ks v hodnote 4 € za jeden stravný lístok. Viac podrobností je pripojených vo výzve na predkladanie ponúk.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
28.08.2019 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Senec
Adres
Mierové námestie 8 8
Senec
90301, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Branislav Šarmír
senec.sarmir@proebiz.com
+421 903299288
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4150

Dokumenty