Status: Trwająca

Czas serwera: 21.05.2024 05:28

Karta zamówienia #MUUB/93989/2023
ZŠ Pod Vinohrady - rekonstrukce sportoviště

Informacje

ID zamówienia
47712
Nazwa zamówienia
ZŠ Pod Vinohrady - rekonstrukce sportoviště
Numer zamówienia
MUUB/93989/2023
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
12 131 586,00 Kč
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw
45233160-8 - Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Przedmiot zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího víceúčelového sportoviště při základní škole s pryžovým povrchem atletických drah, které bude doplněno novou tribunou, opěrnými zídkami a prostorem pro skok daleký.

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího víceúčelového sportoviště při základní škole s pryžovým povrchem atletických drah, které bude doplněno novou tribunou, opěrnými zídkami a prostorem pro skok daleký.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
25.10.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Uherský Brod
Adres
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Inne kontakty
Zadavatel je v zadávacím řízení zastoupen Příkazníkem:
MCI SERVIS s.r.o.
Mgr. Marta Černá
mciservis@mciservis.eu
+420 573 034 265
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Pełną wersję dokumentacji dotyczącą zamówienia można znaleźć na Profilu zamawiającego.