Status: Trwająca

Czas serwera: 25.02.2024 00:32

Karta DSZ #SNM-GR-NDL-2023/68
DNS na dodávky elektrickej energie a zemného plynu na obdobie rokov 2024 až 2027

Informacje

ID zamówienia
47777
Nazwa zamówienia
DNS na dodávky elektrickej energie a zemného plynu na obdobie rokov 2024 až 2027
Numer zamówienia
SNM-GR-NDL-2023/68
Numer ogłoszenia BZP
34175 - MUT
Numer ogłoszenia EU
632736-2023
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
09310000-5 - Elektryczność
Uzupełniające CPV
09123000-7 - Gaz ziemny
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je združená dodávka elektrickej energie a plynu pre odberné miesta verejného obstarávateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade s vyhláškou č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom a zabezpečenie distribúcie.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie
23.11.2023 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
23.11.2023 10:05:00
Lehota na predkladanie žiadostí
31.12.2027 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenské národné múzeum
Adres
Vajanského nábrežie 2
Bratislava
810 06, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ferdinand Hubik, PhDr. Mária Kuklicová, MBA, odborný garant VO
ferdinand.hubik@snm.sk
+421 0220469168

Dokumenty

Dodávka elektrickej energie

Status
Trwająca
Główny CPV
09310000-5 - Elektryczność

Dodávka zemného plynu

Status
Trwająca
Główny CPV
09123000-7 - Gaz ziemny