Status: Trwająca

Czas serwera: 25.07.2024 11:55

Karta zamówienia #1_2023
POŘÍZENÍ NAFUKOVACÍ HALY

Informacje

ID zamówienia
48091
Nazwa zamówienia
POŘÍZENÍ NAFUKOVACÍ HALY
Numer zamówienia
1_2023
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

POŘÍZENÍ NAFUKOVACÍ HALY

Specyfikacja warunków zamówienia

dle ZD

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
26.10.2023 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
26.10.2023 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
OPTIMAL Consulting s.r.o.
Adres
Podmolí 23
Podmolí
669 02, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Tomáš Šturala
sturala@optimalconsulting.cz
+420 724716856

Dokumenty