Status: Trwająca

Czas serwera: 25.07.2024 11:04

Karta zamówienia #1_2023
Nafukovací sportovní hala a šatny se zázemím SK Smíchov Plzeň

Informacje

ID zamówienia
48092
Nazwa zamówienia
Nafukovací sportovní hala a šatny se zázemím SK Smíchov Plzeň
Numer zamówienia
1_2023
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45217000-1 - Roboty budowlane w zakresie obiektów nadmuchiwanych
45212225-9 - Roboty budowlane związane z halami sportowymi
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Nafukovací sportovní hala a šatny se zázemím SK Smíchov Plzeň

Specyfikacja warunków zamówienia

P4.5. Stavba bude umístěna na ploše stávajícího venkovního sportoviště, areálu fotbalového klubu SK Smíchov Plzeň. Sportoviště se nachází na pozemku parc. č. 1173/20, 1173/23, 1174/2, 1174/3, 1175/1, 1175/2 a 1175/4 různých vlastníků, vše k. ú. Hradiště u Plzně. Vlastní stavba nafukovací haly, kontejnery zázemí, nové komunikace a nové areálové rozvody budou situovány pouze na pozemku parc. č. 1173/20, který vlastní Statutární město Plzeň, a investor jej má v pronájmu. Areál sportoviště je dopravně napojen na místní komunikaci. Na pozemku se nachází stávající budova zázemí, hlavní fotbalové hřiště, tréninkové plochy a objekt transformační stanice a závlahy.
Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v příloze č. 7_Projektová dokumentace, kterou vypracovala spol. PÍSEK SEYČEK ARCHITEKTI s.r.o., Ing.arch. Jiří Písek, Ing.arch. Jan Seyček, Korunní 810/104, 101 00 Praha 10 Vinohrady, IČ: 27566200.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
26.10.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
26.10.2023 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
OPTIMAL Consulting s.r.o.
Adres
Podmolí 23
Podmolí
669 02, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Tomáš Šturala
sturala@optimalconsulting.cz
+420 724716856

Dokumenty