Status: Trwająca

Czas serwera: 25.02.2024 00:29

Karta DSZ #R5-2.1/063/2023
Rôzne potravinárske výrobky

Informacje

ID zamówienia
48419
Nazwa zamówienia
Rôzne potravinárske výrobky
Numer zamówienia
R5-2.1/063/2023
Numer ogłoszenia EU
2023-OJS203-639585 dňa 20. 10. 2023
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
4 562 380,28 EUR
Główny CPV
15800000-6 - Różne produkty spożywcze
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú „Rôzne potravinárske výrobky“ v rozsahu skupiny CPV kódov 15800000-6, vrátane ich dodania do miesta plnenia a poskytnutia všetkých súvisiacich služieb spojených s plnením.

Komentarz

V rámci zriadeného DNS sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie tovarov podľa aktuálnych potrieb. Zároveň pôjde aj o poskytnutie súvisiacich služieb: dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie a vynesenie tovaru v mieste dodania. Všetky podrobnosti budú uvedené v konkrétnych výzvach v rámci DNS.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
23.11.2023 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
23.11.2023 10:05:00
Lehota na predkladanie žiadostí o účasť
23.11.2027 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Jana Gocká
jana.gocka@unb.sk
+421 248234317

Dokumenty