Status: Trwająca

Czas serwera: 09.12.2023 19:37

Karta DSZ #SPU-PD-5
Architektonické a projektové služby – pozemné stavby, pre potreby SPU v Nitre

Informacje

ID zamówienia
48500
Nazwa zamówienia
Architektonické a projektové služby – pozemné stavby, pre potreby SPU v Nitre
Numer zamówienia
SPU-PD-5
Numer ogłoszenia BZP
34863-MUS
Numer ogłoszenia EU
660526-2023
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
2 000 000,00 EUR
Główny CPV
71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

4.1. Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných služieb (napríklad): vypracovávanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej dokumentácie, dohľad nad stavebnými prácami, služby stavebného dozoru, architektonické služby, poradenské architektonické služby, a pod.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
24.11.2027 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
30.11.2027 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adres
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Daniel Pindeš
daniel.pindes@uniag.sk
+421 376415755

Dokumenty