Status: Trwająca

Czas serwera: 03.07.2020 19:08

Karta zamówienia #10/2019/sir
Územní studie Pod kapličkou a Vinný vrch ve Šternberku

Informacje

ID zamówienia
4867
Nazwa zamówienia
Územní studie Pod kapličkou a Vinný vrch ve Šternberku
Numer zamówienia
10/2019/sir
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ071 - Olomoucký kraj
Przedmiot zamówienia

Územní studie Pod kapličkou a Vinný vrch ve Šternberku

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Zpracování dokumentace územní studie dle jejího zadání - viz. příloha

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
25.09.2019 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Šternberk
Adres
Horní náměstí 16
Šternberk
785 01, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Hana Širgelová
sirgelova@sternberk.cz
+420 585086235
Link do profilu zamawiającego
http://www.stavebnionline.cz/profil/sternberk

Dokumenty