Status: Zakończona

Czas serwera: 03.07.2020 18:30

Karta zamówienia #19/1/2/18
Pripojenie meračov do siete TEHO - č. 19/1/2/18

Informacje

ID zamówienia
4868
Nazwa zamówienia
Pripojenie meračov do siete TEHO - č. 19/1/2/18
Numer zamówienia
19/1/2/18
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Główny CPV
38550000-5 - Liczniki
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Predmetom obstarania je pripojenie meračov do siete TEHO na miestach bez možnosti pevného pripojenia.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
25.09.2019 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
Adres
Komenského 7
Košice
040 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Peter Hančár
sutaz@teho.sk
+421 905553046

Dokumenty