Status: Trwająca

Czas serwera: 03.07.2020 19:22

Karta zamówienia #174/19
Dodávky uhlíkových kartáčů

Informacje

ID zamówienia
4872
Nazwa zamówienia
Dodávky uhlíkových kartáčů
Numer zamówienia
174/19
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Przedmiot zamówienia

Předmětem zakázky jsou dodávky uhlíkových kartáčů dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Předmětem zakázky jsou dodávky uhlíkových kartáčů dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
19.09.2019 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adres
Hlinky 151
Brno
656 46, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty