Status: Zakończona

Czas serwera: 03.03.2024 02:45

Karta zamówienia #DNS PL 2/2022-003
Rekonštrukcia strechy Meniareň Jurajov Dvor DPB, a.s._02_2023

Informacje

ID zamówienia
48762
Nazwa zamówienia
Rekonštrukcia strechy Meniareň Jurajov Dvor DPB, a.s._02_2023
Numer zamówienia
DNS PL 2/2022-003
Numer ogłoszenia BZP
28516-WYP
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
31 000,00 EUR
Główny CPV
45261910-6 - Naprawa dachów
Uzupełniające CPV
45261400-8 - Pokrywanie
45261410-1 - Izolowanie dachu
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
06.11.2023 17:00:00
Planowane otwarcie ofert
06.11.2023 17:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Ing. Lucia Cencerová
cencerova.lucia@dpb.sk
+421 905992080

Dokumenty