Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 16:19

Karta zamówienia #R3-3/033/2017
Stavebné úpravy lôžkových oddelení 0.B a 0.C III. Internej kliniky

Informacje

ID zamówienia
49
Nazwa zamówienia
Stavebné úpravy lôžkových oddelení 0.B a 0.C III. Internej kliniky
Numer zamówienia
R3-3/033/2017
Numer ogłoszenia BZP
65/2017 4137-WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
151 200,00 EUR
Główny CPV
45215130-7 - Roboty budowlane w zakresie klinik
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Stavebné úpravy (rekonštrukcia) stávajúcich priestorov lôžkových oddelení 0.B a 0.C III. internej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava, na pracovisku Nemocnice akad. L. Dérera, Bratislava – Kramáre za účelom zlepšenia hygienicko – prevádzkového štandardu lôžkových oddelení, s vyčlenením samostatnej miestnosti na skladovanie bielizne tak, aby priestorovo – dispozičným a materiálno – technickým vybavením spĺňali požiadavky platnej legislatívy, určenej na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Ostatné / Kritéria
25.04.2017 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Dokumenty