Status: Anulowana

Czas serwera: 03.03.2024 04:43

Karta zamówienia #DNS NL 3/2021-056
Rekonštrukcia WC v DÚA – 4. Hala, areál DPB, a.s. Jurajov dvor _10_2023

To zamówienie jest częścią DSZ #DNS NL 3/2021 Stavebné práce

Informacje

ID zamówienia
49238
Nazwa zamówienia
Rekonštrukcia WC v DÚA – 4. Hala, areál DPB, a.s. Jurajov dvor _10_2023
Kategoria DSZ
1. Všeobecné stavebné práce
Numer zamówienia
DNS NL 3/2021-056
Numer ogłoszenia BZP
52672-MUP
Numer ogłoszenia EU
2021/S 212-560107
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
49 000,00 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
23.11.2023 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
23.11.2023 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Ing. Lucia Cencerová
cencerova.lucia@dpb.sk
+421 111

Dokumenty