Status: Trwająca

Czas serwera: 09.12.2023 20:40

Karta zamówienia #LO/OVS/227/23
Upgrade Check Point a následné služby

Informacje

ID zamówienia
49285
Nazwa zamówienia
Upgrade Check Point a následné služby
Numer zamówienia
LO/OVS/227/23
Rodzaj procedury
Verejná obchodná súťaž
Tryb zamówienia publicznego
Verejná obchodná súťaž
Rodzaj zamówienia
Dostawy, Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom súťaže je dodávka a realizácia upgrade a poskytovanie služieb podpory pre riešenie Checkpoint.
Bližšia špecifikácia obchodnej verejnej súťaže je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
21.11.2023 14:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Adres
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Zuzana Lomnická
zuzana.lomnicka@spp.sk
+421 915913198

Dokumenty