Status: Trwająca

Czas serwera: 09.12.2023 18:51

Karta zamówienia #LO/OVS/226/23
Služby technickej podpory Oracle 2024

Informacje

ID zamówienia
49287
Nazwa zamówienia
Služby technickej podpory Oracle 2024
Numer zamówienia
LO/OVS/226/23
Rodzaj procedury
Verejná obchodná súťaž
Tryb zamówienia publicznego
Verejná obchodná súťaž
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom súťaže je predĺženie služieb technickej podpory Oracle v rozsahu štandardného balíčka výrobcu „Software Update License & Support“ pre 14 CPU Oracle Database Enterprise Edition – Processor Perpetual. Bližšia špecifikácia obchodnej verejnej súťaže je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
21.11.2023 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Adres
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Zuzana Lomnická
zuzana.lomnicka@spp.sk
+421 915913198

Dokumenty