Status: Trwająca

Czas serwera: 09.12.2023 19:02

Karta DSZ #DNS0032023
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM na dodávky léčivých přípravků

Informacje

ID zamówienia
49527
Nazwa zamówienia
DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM na dodávky léčivých přípravků
Numer zamówienia
DNS0032023
Rodzaj procedury
Zvláštní postup
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
300 000 000,00 Kč
Główny CPV
33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

dodávky léčivých přípravků

Specyfikacja warunków zamówienia

dodávky léčivých přípravků pro lékárnu Nemocnice TGM Hodonín, p. o.

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną
Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne (SOZP)

Tak

Terminy

Lhůta pro podání žádostí
15.12.2023 16:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Nemocnice TGM Hodonín, p. o.
Adres
Purkyňova 11
Hodonín
695 26, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ladislav Polášek
polasek.ladislav@nemho.cz
+420 518306305

Dokumenty