Status: Trwająca

Czas serwera: 09.12.2023 19:18

Karta zamówienia #OCOZ/3718/2023-005
Rokovací stôl 05

To zamówienie jest częścią DSZ #OCOZ/3718/2023 Nábytok pre UK 2023-2027

Informacje

ID zamówienia
49740
Nazwa zamówienia
Rokovací stôl 05
Numer zamówienia
OCOZ/3718/2023-005
Numer ogłoszenia BZP
19776 – MUT
Numer ogłoszenia EU
2023/S 108-340239
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
333,00 EUR
Główny CPV
39100000-3 - Meble
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie rokovacieho stola s T- nohami pre súčasť Univerzity Komenského v Bratislave. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
28.11.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
28.11.2023 10:05:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzita Komenského v Bratislave
Adres
Šafárikovo námestie 6
Bratislava
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Sylvia Pavlíková
sylvia.pavlikova@uniba.sk
+421 918110025
Link do profilu zamawiającego
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1045/

Dokumenty