Status: Trwająca

Czas serwera: 09.12.2023 18:55

Karta zamówienia #VZ/SNMZ/III/22/2023
ÚDRŽBA TRAVNATÝCH HŘIŠŤ A PLOCH DLE PLÁNU ÚDRŽBY V MAJETKU MĚSTA ZNOJMA 2024

Informacje

ID zamówienia
49743
Nazwa zamówienia
ÚDRŽBA TRAVNATÝCH HŘIŠŤ A PLOCH DLE PLÁNU ÚDRŽBY V MAJETKU MĚSTA ZNOJMA 2024
Numer zamówienia
VZ/SNMZ/III/22/2023
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
1 333 434,72 Kč
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

ÚDRŽBA TRAVNATÝCH HŘIŠŤ A PLOCH DLE PLÁNU ÚDRŽBY V MAJETKU MĚSTA ZNOJMA 2024

Specyfikacja warunków zamówienia

Údržba fotbalových hřišť na nám. Kpt. Otm. Chlupa a na Městském stadionu v Horním parku, travnatá plocha na Městské plovárně Louka a travnatá plocha koupaliště Mramotice

V případě potřeby kontaktujte: Kontakt - p. Jan Šťastník - tel: 777 759 661, p. Rejzková - tel:736 656 684

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
28.11.2023 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Správa nemovitostí města Znojma, příspěvková organizace
Adres
Pontassievská 317/14
Znojmo
669 02, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Dokumenty